Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS MAI THỊ ÚT.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (10 bài)

Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2011/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN...

BÀI GIẢNG  (17 bài)

TƯ LIỆU  (2 bài)

GIÁO ÁN  (60 bài)

ĐỀ THI  (1 bài)

Xem kết quả học tập của học sinh

Phụ huynh xem trước mã tra cứu của học sinh vào đây xem kết quả học tập (http://tracuu.tiengiang.edu.vn/) ...

Đọc báo mới